Overhang

Định nghĩa Overhang là gì?

OverhangPhần lồi ra. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Overhang – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần mái nhà mà mở rộng ra ngoài các bức tường bên ngoài.

Definition – What does Overhang mean

The part of a roof that extends beyond the exterior wall.

Source: ? Business Dictionary