Place

Định nghĩa Place là gì?

PlaceĐịa điểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Place – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong hỗn hợp tiếp thị, vị trí của thị trường và phương tiện phân phối sử dụng trong việc đạt được nó.

Definition – What does Place mean

In marketing mix, location of the market and means of distribution used in reaching it.

Source: ? Business Dictionary