POB File

? Cách mở file .POB? Những phần mềm mở file .POB và sửa file lỗi. Convert N/A POB file sang định dạng khác.

.POB File Extension

   

File name POB File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .POB là file gì?

POB là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .POB file

Để mở file .POB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POB do người dùng đóng góp.

  • Photobie – photo editing software from Photobie Design
  • Photobie Design Studio
  • Photobie Design Studio
  • Photobie
  • Punch! Software P!3DHome

Chuyển đổi file .POB

File .POB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.