POM File

? Cách mở file .POM? Những phần mềm mở file .POM và sửa file lỗi. Convert XML POM file sang định dạng khác.

.POM File Extension

   

File name POM File
File Type Maven Build File
Nhà phát triển The Apache Project
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.8 ★ (9 Bình chọn)

File .POM là file gì?

POM là Developer Files – Maven Build File, dưới định dạng XML được phát triển bởi The Apache Project.

Tập tin được sử dụng bởi Maven, một chương trình Java sử dụng để xây dựng các ứng dụng Java và quản lý phụ thuộc của họ; chứa xây dựng thông tin, chẳng hạn như phụ thuộc yêu cầu phần mềm, phạm vi phụ thuộc, và các thông tin bao bì.

What is a POM file?

File used by Maven, a Java program used to build Java applications and manage their dependencies; contains build information, such as required software dependencies, dependency scope, and packaging information.

Cách mở .POM file

Để mở file .POM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .POM

File .POM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.