Price to Tangible Book Value (PTBV)

  Price to Tangible Book Value (PTBV) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Price to Tangible Book Value (PTBV) – Definition Price to Tangible Book Value (PTBV) – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giá để giá trị sổ sách hữu hình (PTBV)
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

  Định nghĩa – Khái niệm

  Price to Tangible Book Value (PTBV) là gì?

  Giá để giá trị sổ sách hữu hình (PTBV) là một tỷ lệ định giá thể hiện giá của chứng khoán so với giá trị sổ sách cứng, hoặc hữu hình của nó như là báo cáo trong bảng cân đối của công ty. Số giá trị sổ sách hữu hình tương đương với tổng giá trị sổ sách của công ty trừ đi giá trị của bất kỳ tài sản vô hình. tài sản vô hình có thể các hạng mục như bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ, uy tín, vv Các tỷ lệ được tính như sau:

  • Price to Tangible Book Value (PTBV) là Giá để giá trị sổ sách hữu hình (PTBV).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Price to Tangible Book Value (PTBV)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính Price to Tangible Book Value (PTBV) là gì? (hay Giá để giá trị sổ sách hữu hình (PTBV) nghĩa là gì?) Định nghĩa Price to Tangible Book Value (PTBV) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Price to Tangible Book Value (PTBV) / Giá để giá trị sổ sách hữu hình (PTBV). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây