Prior Probability

  Prior Probability là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Prior Probability – Definition Prior Probability – Lãnh đạo doanh nghiệp Toán & Thống kê

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Xác suất trước
  Chủ đề Lãnh đạo doanh nghiệp Toán & Thống kê

  Định nghĩa – Khái niệm

  Prior Probability là gì?

  Xác suất trước, trong suy luận thống kê Bayes, là xác suất của một sự kiện trước khi dữ liệu mới được thu thập. Đây là đánh giá hợp lý tốt nhất của xác suất của một kết quả dựa trên kiến ​​thức hiện hành trước khi một thí nghiệm được thực hiện.

  • Prior Probability là Xác suất trước.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Lãnh đạo doanh nghiệp Toán & Thống kê.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Prior Probability

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Lãnh đạo doanh nghiệp Toán & Thống kê Prior Probability là gì? (hay Xác suất trước nghĩa là gì?) Định nghĩa Prior Probability là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Prior Probability / Xác suất trước. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây