Product description

Định nghĩa Product description là gì?

Product descriptionMô tả Sản phẩm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Product description – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhìn của người tiêu dùng về một sản phẩm bao gồm lợi ích của nó, hình thức, trình bày, giá cả, mục đích, vv Xem thêm định nghĩa sản phẩm.

Definition – What does Product description mean

Consumer’s view of a product that includes its benefits, form, presentation, price, purpose, etc. See also product definition.

Source: ? Business Dictionary