PTE File

? Cách mở file .PTE? Những phần mềm mở file .PTE và sửa file lỗi. Convert N/A PTE file sang định dạng khác.

.PTE File Extension

   

File name PTE File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PTE là file gì?

PTE là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .PTE file

Để mở file .PTE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PTE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PTE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PTE do người dùng đóng góp.

  • PicturesToExe
  • FIN EC
  • FIN EC
  • Pictures To Exe

Chuyển đổi file .PTE

File .PTE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.