RAM File

? Cách mở file .RAM? Những phần mềm mở file .RAM và sửa file lỗi. Convert Binary RAM file sang định dạng khác.

.RAM File Extension

   

File name RAM File
File Type Real Audio Metadata File
Nhà phát triển RealNetworks
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (38 Bình chọn)

File .RAM là file gì?

RAM là Audio Files – Real Audio Metadata File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RealNetworks.

Liên kết tập tin được sử dụng bởi RealPlayer, một chương trình được sử dụng để truyền tải âm thanh và video trên Internet; lưu trong văn bản đơn giản và chứa một siêu liên kết đến một tập tin tương ứng .ra, có thể được xem trực tiếp; bao gồm một “pnm” hoặc “rtsp” URL, đó là các giao thức dùng để truy cập và chơi dữ liệu RealAudio.

What is a RAM file?

Link file used by RealPlayer, a program used for streaming Internet audio and video; saved in plain text and contains a hyperlink to a corresponding .RA file, which can be streamed; includes a “pnm” or “rtsp” URL, which are the protocols used to access and play RealAudio data.

Cách mở .RAM file

Để mở file .RAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RAM do người dùng đóng góp.

  • RealPlayer Cloud
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player
  • RealDownloader
  • RealTrimmer
  • K-Lite Codec Pack
  • K-Lite Codec Pack

Chuyển đổi file .RAM

File .RAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.