RBT File

? Cách mở file .RBT? Những phần mềm mở file .RBT và sửa file lỗi. Convert N/A RBT file sang định dạng khác.

.RBT File Extension

   

File name RBT File
File Type LEGO MINDSTORMS NXT Program
Nhà phát triển The LEGO Group
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (29 Bình chọn)

File .RBT là file gì?

RBT là Data Files – LEGO MINDSTORMS NXT Program, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The LEGO Group.

Chương trình được viết cho một robot LEGO MINDSTORMS NXT sử dụng hệ thống lập trình NXT-G; bao gồm các chức năng để xác định các phong trào và các hoạt động của robot, chẳng hạn như chọn lên một đối tượng.

What is a RBT file?

Program written for a LEGO MINDSTORMS NXT robot using the NXT-G programming system; includes functions that define the movements and actions of the robot, such as picking up an object.

Cách mở .RBT file

Để mở file .RBT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RBT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RBT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RBT do người dùng đóng góp.

  • LEGO MINDSTORMS NXT
  • NXT Programming
  • NXT Programming
  • LEGO MINDSTORMS Edu NXT
  • NXT Data Logging
  • MINDSTORMS Edu NXT
  • MINDSTORMS Edu NXT

Chuyển đổi file .RBT

File .RBT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.