Responsive Web Design

Định nghĩa Responsive Web Design là gì?

Responsive Web DesignThiết kế web đáp ứng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Responsive Web Design – một thuật ngữ thuộc nhóm Internet Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

thiết kế web đáp ứng (hoặc “RWD”) là một loại thiết kế web cung cấp một trải nghiệm xem tùy biến cho các nền tảng trình duyệt khác. Một trang web được tạo ra với RWD sẽ hiển thị một giao diện khác nhau tùy thuộc vào những gì thiết bị được sử dụng để truy cập vào trang web. Ví dụ, một trang web đáp ứng có thể xuất hiện một cách trên một máy tính xách tay, một cách khác trên một tấm bảng, và vẫn còn một cách khác trên điện thoại thông minh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Responsive Web Design? – Definition

Responsive web design (or “RWD”) is a type of web design that provides a customized viewing experience for different browser platforms. A website created with RWD will display a different interface depending on what device is used to access the site. For example, a responsive website may appear one way on a laptop, another way on a tablet, and still another way on smartphone.

Understanding the Responsive Web Design

Thuật ngữ liên quan

  • Resolution
  • Restore

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm