SAN File

? Cách mở file .SAN? Những phần mềm mở file .SAN và sửa file lỗi. Convert N/A SAN file sang định dạng khác.

.SAN File Extension

   

File name SAN File
File Type Smush Animation File
Nhà phát triển LucasArts
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .SAN là file gì?

SAN là Video Files – Smush Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi LucasArts.

tập tin Một SAN là một phim hoạt hình được lưu trong định dạng Smush Animation (SAN), một định dạng video được sử dụng trong LucasArts trò chơi khác nhau. Nó chứa đầy đủ motion video được pre-ghi video được sử dụng như một kỹ thuật tường thuật cho việc hiển thị những cảnh hành động trong trò chơi.

What is a SAN file?

A SAN file is an animation saved in the Smush Animation (SAN) format, a video format used in various LucasArts games. It contains full motion video which is pre-recorded video used as a narration technique for displaying action scenes in the game.

Cách mở .SAN file

Để mở file .SAN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAN do người dùng đóng góp.

  • TrySim

Chuyển đổi file .SAN

File .SAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.