SAP File

? Cách mở file .SAP? Những phần mềm mở file .SAP và sửa file lỗi. Convert Binary SAP file sang định dạng khác.

.SAP File Extension

   

File name SAP File
File Type Atari SAP Music File
Nhà phát triển Atari
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (8 Bình chọn)

File .SAP là file gì?

SAP là Audio Files – Atari SAP Music File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Atari.

Một tập tin SAP là một tập tin âm thanh thường được sử dụng bởi hệ thống Atari có chip âm thanh Pokey. Nó chứa một “Chiptune,” trong đó xác định một định dạng âm thanh, cho phép chip card âm thanh để tổng hợp và trình tự âm thanh trong thời gian thực. file SAP thường được sử dụng cho phát lại nhạc từ hệ thống Atari cũ trên một máy tính hiện đại.

What is a SAP file?

A SAP file is an audio file commonly used by Atari systems that have the POKEY sound chip. It contains a “chiptune,” which specifies a sound format that allows the sound card chip to synthesize and sequence sounds in real-time. SAP files are typically used for playing back music from old Atari systems on a modern computer.

Cách mở .SAP file

Để mở file .SAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAP do người dùng đóng góp.

  • PenguinSAP
  • Audio Overload
  • Audio Overload
  • SAP Player
  • Nullsoft Winamp with SAP plug-in
  • ASAP
  • ASAP

Chuyển đổi file .SAP

File .SAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.