Satellite Phone

Định nghĩa Satellite Phone là gì?

Satellite PhoneĐiện thoại vệ tinh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Satellite Phone – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chiếc điện thoại vệ tinh là một điện thoại có khả năng kết nối với quỹ đạo vệ tinh. Tương tự như điện thoại di động mặt đất, họ có thể kết nối với giọng nói và dịch vụ nhắn tin ngắn cũng như truy cập Internet băng thông thấp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Satellite Phone? – Definition

A satellite phone is a telephone that has the ability to connect to orbiting satellites. Similar to terrestrial mobile phones, they can connect to voice and short messaging service as well as low bandwidth Internet access.

Understanding the Satellite Phone

Thuật ngữ liên quan

  • Mobile Phone
  • Internet Phone
  • Virtual Phone Number
  • Geostationary Orbit
  • Satellite Link
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm