SAV File

? Cách mở file .SAV? Những phần mềm mở file .SAV và sửa file lỗi. Convert Binary SAV file sang định dạng khác.

.SAV File Extension

   

File name SAV File
File Type 1Nintendo DS Save File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (390 Bình chọn)

File .SAV là file gì?

SAV là Game Files – 1Nintendo DS Save File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

Một tập tin SAV là một trò chơi lưu được sử dụng bởi Nintendo DS hệ thống trò chơi di động giả lập như DeSmuME và NO $ GBA. Nó lưu trữ trạng thái của tiến bộ trò chơi hiện tại và bao gồm thông tin trò chơi chẳng hạn như tên nhân vật, điểm kinh nghiệm, mức độ hoàn thành, và các nguồn lực trong trò chơi.

What is a SAV file?

A SAV file is a saved game used by Nintendo DS portable game system emulators such as DeSmuME and NO$GBA. It stores the state of the current game progress and includes game information such as the character name, experience points, completed levels, and in-game resources.

Cách mở .SAV file

Để mở file .SAV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAV do người dùng đóng góp.

  • DeSmuME
  • NO$GBA
  • NO$GBA
  • iDeaS Emulator
  • IBM SPSS Products – Statistics Common
  • SecuROM
  • SecuROM

Chuyển đổi file .SAV

File .SAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.