Serif PhotoPlus

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Serif PhotoPlus – Serif

Phần mềm Serif PhotoPlus

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version X8 (cập nhật 11/27/2018)
Nhà phát triển Serif
Hệ điều hành Windows
Giấy phép Commercial
Nhóm phần mềm Graphics
Đánh giá 1.7 ★ (48 Bình chọn)

Serif PhotoPlus là phần mềm gì?

Serif PhotoPlus là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Graphics được phát triển bởi Serif. Phiên bản mới nhất của Serif PhotoPlus là Version X8 (cập nhật 11/27/2018)

Serif PhotoPlus là một ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho Windows. Nó có thể được sử dụng để cắt hình ảnh, nâng cao chúng với các hiệu ứng, và chạm vào các bức ảnh. Chương trình này đã hết hiệu lực nhưng vẫn còn có sẵn như là một sản phẩm di sản Serif.

What is Serif PhotoPlus?

Serif PhotoPlus is a photo editing application for Windows. It can be used to crop photos, enhance them with effects, and touch up photos. The program has been discontinued but is still available as a Serif legacy product.

Các loại file được mở bởi Serif PhotoPlus

File ban đầu được hỗ trợ: .SPP – Serif PhotoPlus Picture File

Các định dạng file file khác phần mềm Serif PhotoPlus có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BMPDIBEPSEXRFPXGIFHDPHDRIMGJ2KJIFJP2JPEJPEGJPGMACMSPPCDPCTPCXPNGPSDPSPRASSPLSPPTGATIFTIFFWDPWMFWPG

Download Serif PhotoPlus

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg