SHF File

? Cách mở file .SHF? Những phần mềm mở file .SHF và sửa file lỗi. Convert N/A SHF file sang định dạng khác.

.SHF File Extension

   

File name SHF File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SHF là file gì?

SHF là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .SHF file

Để mở file .SHF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHF do người dùng đóng góp.

  • PGP Desktop
  • Symantec Encryption Desktop
  • Symantec Encryption Desktop
  • PGP
  • PGPfreeware
  • PGP Personal Privacy
  • PGP Personal Privacy

Chuyển đổi file .SHF

File .SHF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.