SNT File

? Cách mở file .SNT? Những phần mềm mở file .SNT và sửa file lỗi. Convert Binary SNT file sang định dạng khác.

.SNT File Extension

   

File name SNT File
File Type Sticky Notes File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (31 Bình chọn)

File .SNT là file gì?

SNT là Misc Files – Sticky Notes File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Sticky Notes, một chương trình máy tính để bàn ghi chép có trong Windows Vista và Windows 7; tiết kiệm một hoặc nhiều các ghi chú dán mà phao trên desktop; lưu trữ văn bản, kiểu chữ, màu sắc, và vị trí của mỗi ghi chú trên máy tính để bàn; cho phép mở các ghi chú dán được lưu ngay cả khi người dùng đăng nhập ra khỏi Windows và trở lại trong một lần nữa.

What is a SNT file?

File created by Sticky Notes, a desktop note-taking program included with Windows Vista and Windows 7; saves one or more sticky notes that float on the desktop; stores each note’s text, typeface, color, and position on the desktop; allows opened sticky notes to be saved even if the user logs out of Windows and back in again.

Cách mở .SNT file

Để mở file .SNT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Sticky Notes
  • SYNCING.NET
  • SYNCING.NET
  • SoftwareNocken-Tool for Siemens

Chuyển đổi file .SNT

File .SNT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.