Sony Preset Manager

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Sony Preset Manager – NA

Phần mềm Sony Preset Manager

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Sony Preset Manager là phần mềm gì?

Sony Preset Manager là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Sony Preset Manager là Version NA (cập nhật NA)

Sony Preset Manager là một tiện ích mà Sony cung cấp như một thể tải về miễn phí, có nghĩa là để được sử dụng như một khán giả sẵn, biên tập, xuất khẩu, và công cụ xóa cho một số sản phẩm của thương hiệu. Ví dụ về các sản phẩm của Sony đã được có nghĩa là để được sử dụng với Preset Manager là Sound Forge và ACID.

What is Sony Preset Manager?

The Sony Preset Manager is a utility that Sony offers as a free downloadable, meant to be used as a preset viewer, editor, exporter, and deletion tool for several of the brand’s products. Examples of Sony products that were meant to be used with the Preset Manager are Sound Forge and ACID.

Các loại file được mở bởi Sony Preset Manager

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Sony Preset Manager có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SFPRESET

Download Sony Preset Manager

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg