Soviet Union

Định nghĩa Soviet Union là gì?

Soviet UnionLiên Xô. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Soviet Union – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô).

Definition – What does Soviet Union mean

See Union of Soviet Socialist Republics (USSR).

Source: ? Business Dictionary