Specialty store

Định nghĩa Specialty store là gì?

Specialty storeCửa hàng đặc sản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Specialty store – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cửa hàng bán lẻ nhỏ mà tập trung vào việc bán một loạt sản phẩm cụ thể và các mặt hàng liên quan. Hầu hết các nhà khai thác kinh doanh cửa hàng đặc sản sẽ duy trì độ sâu đáng kể trong các loại sản phẩm mà họ chuyên về bán hàng, thường với giá cao, ngoài việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao hơn và hướng dẫn chuyên môn để mua sắm.

Definition – What does Specialty store mean

A small retail outlet that focuses on selling a particular product range and associated items. Most specialty store business operators will maintain considerable depth in the type of product that they specialize in selling, usually at premium prices, in addition to providing higher service quality and expert guidance to shoppers.

Source: ? Business Dictionary