Stability and growth pact (SGP)

Định nghĩa Stability and growth pact (SGP) là gì?

Stability and growth pact (SGP)Ổn định và tăng trưởng hiệp ước (SGP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stability and growth pact (SGP) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thỏa thuận giữa các thành viên của Liên minh châu Âu để duy trì sự ổn định tài chính trong Eurozone. Theo hiệp ước, các quốc gia thành viên phải có một thâm hụt ngân sách hàng năm thấp hơn 3% so với tổng sản phẩm quốc nội và một món nợ quốc gia thấp hơn 60% GDP. Phạt tiền từ 0,5% GDP là đối với các nước mà phá vỡ các tiêu chuẩn cho ba năm liên tiếp.

Definition – What does Stability and growth pact (SGP) mean

An agreement between members of the European Union to maintain fiscal stability in the Eurozone. Under the pact, member countries must have an annual deficit of less than 3% of the Gross Domestic Product and a national debt lower than 60% of the GDP. A fine of 0.5% of GDP is imposed on countries which breaks the criteria for three consecutive years.

Source: ? Business Dictionary