Stainless steel

Định nghĩa Stainless steel là gì?

Stainless steelThép không gỉ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stainless steel – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại sản phẩm kim loại đó là khả năng chống rỉ sét, nhuộm màu và ăn mòn hơn thép thông thường. Nó là một hợp kim của sắt và cacbon. thép không gỉ thường được tìm thấy trong các tài liệu sử dụng trong xây dựng và các công cụ.

Definition – What does Stainless steel mean

A type of metal product that is more resistant to rust, staining and corrosion than regular steel. It is an alloy of iron and carbon. Stainless steel is often found in materials used in construction and tools.

Source: ? Business Dictionary