STB File

? Cách mở file .STB? Những phần mềm mở file .STB và sửa file lỗi. Convert Binary STB file sang định dạng khác.

.STB File Extension

   

File name STB File
File Type AutoCAD Plot Style Table File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (6 Bình chọn)

File .STB là file gì?

STB là Settings Files – AutoCAD Plot Style Table File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Tập tin được sử dụng bởi AutoCAD, một chương trình CAD được sử dụng để vẽ 2D và 3D; chứa phong cách cốt truyện, hoặc ánh xạ của màu sắc và trọng lượng dòng để vẽ đối tượng; cửa hàng thuộc tính như màu sắc, hòa sắc, màu xám, số bút, dòng cân, phong cách điền, và dòng bắt đầu và phong cách cuối; sử dụng để đính kèm thuộc tính hiển thị tái sử dụng để thiết kế các đối tượng.

What is a STB file?

File used by AutoCAD, a CAD program used for 2D and 3D drawing; contains plot styles, or mappings of colors and line weights to drawing objects; stores properties such as color, dither, grayscale, pen number, line weight, fill style, and line start and end styles; used to attach reusable display properties to design objects.

Cách mở .STB file

Để mở file .STB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STB do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Scrapbook Factory Deluxe
  • Scrapbook Factory Deluxe
  • Scrapbook Factory
  • XVa3 Application
  • CMS IntelliCAD
  • CMS IntelliCAD

Chuyển đổi file .STB

File .STB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.