Stripped bond

Định nghĩa Stripped bond là gì?

Stripped bondTrái phiếu tước. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stripped bond – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đã được tách ra thành hai phần: phần chính (của corpus ‘) và một phần lãi (các ‘coupon’).

Definition – What does Stripped bond mean

That has been separated into two parts: principal part (the ‘corpus’) and interest part (the ‘coupon’).

Source: ? Business Dictionary