System Open Market Account (SOMA)

  System Open Market Account (SOMA) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng System Open Market Account (SOMA) – Definition System Open Market Account (SOMA) – Chính sách tiền tệ Dự trữ Liên bang

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tài khoản Thị trường mở hệ thống (SOMA)
  Chủ đề Chính sách tiền tệ Dự trữ Liên bang

  Định nghĩa – Khái niệm

  System Open Market Account (SOMA) là gì?

  • System Open Market Account (SOMA) là Tài khoản Thị trường mở hệ thống (SOMA).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chính sách tiền tệ Dự trữ Liên bang.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan System Open Market Account (SOMA)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chính sách tiền tệ Dự trữ Liên bang System Open Market Account (SOMA) là gì? (hay Tài khoản Thị trường mở hệ thống (SOMA) nghĩa là gì?) Định nghĩa System Open Market Account (SOMA) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng System Open Market Account (SOMA) / Tài khoản Thị trường mở hệ thống (SOMA). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây