Talent management

Định nghĩa Talent management là gì?

Talent managementQuản lý tài năng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Talent management – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nỗ lực của một tổ chức để tuyển dụng, giữ, và huấn luyện các nhân viên chất lượng cao nhất có năng khiếu nhất và họ có thể tìm thấy, đủ khả năng và cho thuê. quản lý tài năng cung cấp cho các nhà quản lý kinh doanh một vai trò đặc biệt quan trọng để chơi trong tuyển dụng, phát triển và giữ chân nhân viên mong muốn.

Definition – What does Talent management mean

An organization’s attempts to recruit, keep, and train the most gifted and highest quality staff members that they can find, afford and hire. Talent management gives business managers an especially important role to play in recruiting, developing and retaining desirable staff members.

Source: ? Business Dictionary