TK3 File

? Cách mở file .TK3? Những phần mềm mở file .TK3 và sửa file lỗi. Convert N/A TK3 file sang định dạng khác.

.TK3 File Extension

   

File name TK3 File
File Type TK3 Multimedia eBook
Nhà phát triển Night Kitchen
Phân loại eBook Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .TK3 là file gì?

TK3 là eBook Files – TK3 Multimedia eBook, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Night Kitchen.

định dạng sách điện tử hỗ trợ văn bản, hình ảnh, âm thanh, và video; có thể được sử dụng để tạo các tài liệu tương tác và các dự án giáo dục, chẳng hạn như hướng dẫn tham khảo, catalog, và thuyết trình.

What is a TK3 file?

Electronic book format that supports text, images, sounds, and video; can be used to create interactive documents and educational projects, such as reference guides, catalogs, and presentations.

Cách mở .TK3 file

Để mở file .TK3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TK3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TK3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TK3 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • TK3 Reader
  • TK3 Reader

Chuyển đổi file .TK3

File .TK3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.