Transformer

Định nghĩa Transformer là gì?

TransformerBiến áp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transformer – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thiết bị chuyển đổi một chiều (A / C) hiện tại của một điện áp nhất định để một dòng điện xoay chiều điện áp khác nhau, mà không cần thay đổi tần số, bằng cảm ứng điện từ. A ‘bước lên’ biến nhận được một điện áp thấp và cải vào một điện áp cao hơn, và một ‘bước xuống’ biến áp còn có hậu quả ngược lại.

Definition – What does Transformer mean

Device that converts an alternating (A/C) current of a certain voltage to an alternating current of different voltage, without change of frequency, by electromagnetic induction. A ‘step up’ transformer receives a low voltage and converts into a higher voltage, and a ‘step down’ transformer does just the reverse.

Source: ? Business Dictionary