TRF File

? Cách mở file .TRF? Những phần mềm mở file .TRF và sửa file lỗi. Convert N/A TRF file sang định dạng khác.

.TRF File Extension

   

File name TRF File
File Type 1TorrentRover File
Nhà phát triển TorrentRover
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .TRF là file gì?

TRF là Data Files – 1TorrentRover File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TorrentRover.

tập tin Một TRF là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi TorrentRover, một chương trình sử dụng để tìm kiếm và torrents tải về từ các trang web đáng tin cậy. Nó chứa một hoặc nhiều tìm kiếm được tiến hành ở TorrentRover. file TRF bao gồm các trang web, thời gian nó được truy cập, thể loại và trạng thái.

What is a TRF file?

A TRF file is a data file created by TorrentRover, a program used to search and download torrents from trusted sites. It contains one or more searches conducted in TorrentRover. TRF files include the site, time it was accessed, category, and status.

Cách mở .TRF file

Để mở file .TRF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TRF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TRF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TRF do người dùng đóng góp.

  • TorrentRover
  • REINER SCT cyberJack Base Components
  • REINER SCT cyberJack Base Components
  • TeraPad
  • ReplayFilePlayer
  • TRIM Context
  • TRIM Context

Chuyển đổi file .TRF

File .TRF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.