TSR Workshop

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download TSR Workshop – NA

Phần mềm TSR Workshop

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

TSR Workshop là phần mềm gì?

TSR Workshop là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của TSR Workshop là Version NA (cập nhật NA)

TSR Workshop là viết tắt của “The Sims Hội thảo”. Đây là một chương trình cho phép người dùng tạo nội dung của riêng mình để sử dụng với các trò chơi Sims, đặc biệt Sims 1, The Sims 2 và The Sims 3. Vì vậy, ví dụ, nếu một người chơi những trò chơi muốn một ngôi nhà cụ thể cho Sims của mình nhưng không có công cụ để tạo nó trong các trò chơi, ông có thể sử dụng TSR Workshop để làm cho ngôi nhà, sau đó chỉ cần tải lên các tập tin vào trò chơi The Sims của mình. Cũng vậy với các yếu tố Sims khác, từ đồ nội thất cho đối tượng đường và địa hình và con người. Chương trình cho phép người dùng xem sự xuất hiện chính xác những sáng tạo của họ sẽ mất trong game thông qua một tùy chọn xem 3D. Nó cũng cung cấp một số tùy chọn cho các tính năng đối tượng tự động xuất hiện trong trò chơi sau, ví dụ một tính năng tự động cho việc áp dụng sunshadows các đối tượng như chúng xuất hiện trong The Sims 3. Nó cũng hỗ trợ độ nét geostate để giúp người dùng có được đối tượng để làm việc như họ nên trong trò chơi. Người dùng cũng có thể sử dụng các nguồn lực từ các tập tin khác hoặc các chương trình, ví dụ mắt lưới được thực hiện với các phần mềm khác. Cuối cùng, chương trình còn có thanh trượt morph cho phép người dùng xem lần lặp lại của hành vi morphing trong game cho những sáng tạo của họ.

What is TSR Workshop?

TSR Workshop stands for “The Sims Workshop”. This is a program that allows the user to create his own content for use with the Sims games, specifically Sims 1, Sims 2 and Sims 3. Thus, for instance, if a person playing one of those games wants a specific house for his Sims but does not have the tools for creating it in the game, he can use TSR Workshop to make the house, then simply upload the file to his Sims game. The same goes for other Sims elements, from furniture to road objects and terrain and people. The program allows users to see the precise appearances their creations will take in-game through a 3D view option. It also supplies some options for automated object features that appear in later games, e.g. an automated feature for applying sunshadows to objects as they appear in Sims 3. It also supports geostate definition to help users get objects to work as they should in-game. Users can also use resources from other files or programs, e.g. meshes made with other software. Finally, the program also has morph sliders that allow the user to see replications of in-game morphing behavior for their creations.

Các loại file được mở bởi TSR Workshop

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm TSR Workshop có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) WRKWSO

Download TSR Workshop

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg