TUZ File

? Cách mở file .TUZ? Những phần mềm mở file .TUZ và sửa file lỗi. Convert N/A TUZ file sang định dạng khác.

.TUZ File Extension

   

File name TUZ File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TUZ là file gì?

TUZ là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .TUZ file

Để mở file .TUZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TUZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TUZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TUZ do người dùng đóng góp.

  • TRANUS User Shell

Chuyển đổi file .TUZ

File .TUZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.