TXL File

? Cách mở file .TXL? Những phần mềm mở file .TXL và sửa file lỗi. Convert N/A TXL file sang định dạng khác.

.TXL File Extension

   

File name TXL File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TXL là file gì?

TXL là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .TXL file

Để mở file .TXL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TXL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TXL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TXL do người dùng đóng góp.

  • Toad Data Modeler
  • BioTrak
  • BioTrak

Chuyển đổi file .TXL

File .TXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.