UC File

? Cách mở file .UC? Những phần mềm mở file .UC và sửa file lỗi. Convert N/A UC file sang định dạng khác.

.UC File Extension

   

File name UC File
File Type UnrealScript Class
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (18 Bình chọn)

File .UC là file gì?

UC là Game Files – UnrealScript Class, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các lớp được tham chiếu bởi gói Unreal lớp học chính (file .U)

What is a UC file?

Contains classes referenced by the main Unreal class package (.U file)

Cách mở .UC file

Để mở file .UC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UC do người dùng đóng góp.

  • Sage Accounts Production Advanced
  • Sage Accounts Production Advanced Format Editor
  • Sage Accounts Production Advanced Format Editor
  • Media Player Classic
  • JobPreviewer Application

Chuyển đổi file .UC

File .UC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.