Ultra Fractal

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Ultra Fractal – NA

Phần mềm Ultra Fractal

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Ultra Fractal là phần mềm gì?

Ultra Fractal là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Ultra Fractal là Version NA (cập nhật NA)

Siêu Fractal là một cách để tạo ra nghệ thuật fractal. Siêu Fractal không đòi hỏi toán học. hộp lựa chọn lớp của nó có thể được sử dụng để pan, xoay, phác thảo, và hình ảnh nghiêng. Tính năng khám phá của nó có thể cho phép người dùng lựa chọn các thông số. Ông có thể thử nghiệm với các giá trị tham số mới bằng cách di chuyển con trỏ của chuột trên một mạng lưới tọa độ. Cửa sổ Fractal Chế độ cho thấy một bản xem trước thời gian thực của kết quả. Siêu Fractal là không có sẵn cho Mac OS X.With siêu Fractal, người dùng có thể chọn từ hàng ngàn loại fractal và các thuật toán tô màu. Ông cũng có thể phóng to như xa như ông muốn, và gradient sử dụng để thêm màu sắc. Các tính năng khác bao gồm khả năng áp dụng nhiều lớp kết hợp Fractals khác nhau trong một bức ảnh. Người dùng có thể phóng to vào chiều sâu không giới hạn với sự giúp đỡ của Ultra Fractal. zoom sâu này được tích hợp đầy đủ và làm việc với tất cả các loại fractal, cũng như tùy chọn màu. Nó thậm chí còn hoạt động trên những hình ảnh fractal mà người sử dụng đã làm cho mình. Lớp cũng là một trong những tính năng chính Ultra Fractal. Nó cũng có thể nhập hình ảnh PNG, JPEG, BMP hoặc trong Fractals của người dùng.

What is Ultra Fractal?

Ultra Fractal is a way to create fractal art. Ultra Fractal does not require learning mathematics. Its class selection box can be used to pan, rotate, sketch, and skew images. Its explore feature can let the user choose parameters. He can experiment with new parameter values by moving the mouse’s cursor over a coordinate grid. The Fractal Mode window shows a real-time preview of the result. Ultra Fractal is not available for Mac OS X.With Ultra Fractal, the user can choose from thousands of fractal types and coloring algorithms. He can also zoom in as far as he wants, and use gradients to add color. Other features include being able to apply multiple layers to combine different fractals into one image. The user can zoom into unlimited depths with the help of Ultra Fractal. This deep zooming is fully integrated and works with all fractal types, as well as coloring options. It even works on those fractal images that the user has made himself. Layering is also one of Ultra Fractal’s main features. It can also import PNG, JPEG, or BMP images in the user’s fractals.

Các loại file được mở bởi Ultra Fractal

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Ultra Fractal có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) UALUCLUFMUFRUGRULBUPRUPSURJUXF

Download Ultra Fractal

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg