Value funds

Định nghĩa Value funds là gì?

Value fundsQuỹ giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value funds – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các quỹ tương hỗ đầu tư vào các công ty được gọi là ‘bỏ đá quý’ với kỷ lục thu nhập tầm thường nhưng tiềm năng to lớn cho sự phát triển, hoặc ở giai đoạn cuối của một doanh nghiệp theo chu kỳ với hy vọng rằng họ sẽ không vẫn bị bỏ qua trong thời gian dài.

Definition – What does Value funds mean

Mutual funds that invest in the so-called ‘overlooked gems’ firms with undistinguished earnings record but great potential for growth, or at the bottom phase of a cyclic business with the hope that they will not remain overlooked for long.

Source: ? Business Dictionary