VDATA File

? Cách mở file .VDATA? Những phần mềm mở file .VDATA và sửa file lỗi. Convert N/A VDATA file sang định dạng khác.

.VDATA File Extension

   

File name VDATA File
File Type Vaulty Vault File
Nhà phát triển Squid Tooth
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (37 Bình chọn)

File .VDATA là file gì?

VDATA là Encoded Files – Vaulty Vault File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Squid Tooth.

Tập tin được tạo ra bởi Vaulty, một ứng dụng Android sử dụng để ẩn và giữ hình ảnh bí mật và video trên thiết bị Android; chứa một hình ảnh hoặc video tập tin được mã hóa, chẳng hạn như tệp .PNG, .JPG, hoặc .3GP.

What is a VDATA file?

File created by Vaulty, an Android application used to hide and keep secret images and videos on Android devices; contains an encoded picture or video file, such as a .PNG, .JPG, or .3GP file.

Cách mở .VDATA file

Để mở file .VDATA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VDATA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VDATA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VDATA do người dùng đóng góp.

  • Squid Tooth Vaulty

Chuyển đổi file .VDATA

File .VDATA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.