VDR File

? Cách mở file .VDR? Những phần mềm mở file .VDR và sửa file lỗi. Convert Binary VDR file sang định dạng khác.

.VDR File Extension

   

File name VDR File
File Type VirtualDub Signpost File
Nhà phát triển Avery Lee
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .VDR là file gì?

VDR là Video Files – VirtualDub Signpost File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avery Lee.

Tập tin được tạo ra bởi VirtualDub, một chương trình chủ yếu sử dụng để chỉnh sửa .AVI các đoạn phim trong Windows; host khung bằng khung dữ liệu video có thể được chuyển đổi và phục vụ cho các chương trình sử dụng thuộc tính cụ thể đặt trong VirtualDub; sử dụng để cung cấp các định dạng video tương thích với các chương trình chỉnh sửa video.

What is a VDR file?

File created by VirtualDub, a program primarily used for editing .AVI movie clips in Windows; hosts frame by frame video data that can be converted and served to programs using specific properties set in VirtualDub; used to supply compatible video formats to video editing programs.

Cách mở .VDR file

Để mở file .VDR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VDR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VDR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VDR do người dùng đóng góp.

  • VirtualDub
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • GOMPLAYER
  • GOM Player
  • 3nity Media Player
  • 3nity Media Player

Chuyển đổi file .VDR

File .VDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.