VERT File

? Cách mở file .VERT? Những phần mềm mở file .VERT và sửa file lỗi. Convert N/A VERT file sang định dạng khác.

.VERT File Extension

   

File name VERT File
File Type Vertex Shader File
Nhà phát triển OpenGL
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .VERT là file gì?

VERT là 3D Image Files – Vertex Shader File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OpenGL.

tập tin Một Vert là một tập tin bóng 3D được sử dụng bởi các ứng dụng mà sử dụng thư viện đồ họa OpenGL. Nó chứa một hàm đồ họa được sử dụng để che một đỉnh, mà là một điểm trong không gian 3D. file Vert được thực hiện bởi một GPU để hiển thị hiệu ứng đổ bóng 3D trên một đối tượng.

What is a VERT file?

A VERT file is a 3D shading file used by applications that use the OpenGL graphics library. It contains a graphics function used for shading a vertex, which is a point in 3D space. VERT files are executed by a GPU in order to show 3D shading effects on an object.

Cách mở .VERT file

Để mở file .VERT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VERT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VERT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VERT do người dùng đóng góp.

  • Apple OpenGL Shader Builder
  • AMD GPU ShaderAnalyzer
  • AMD GPU ShaderAnalyzer
  • OpenGL SDK
  • Digia Qt SDK

Chuyển đổi file .VERT

File .VERT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.