WFC File

? Cách mở file .WFC? Những phần mềm mở file .WFC và sửa file lỗi. Convert XML WFC file sang định dạng khác.

.WFC File Extension

   

File name WFC File
File Type 1Windows Wireless Network Settings File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.8 ★ (24 Bình chọn)

File .WFC là file gì?

WFC là Settings Files – 1Windows Wireless Network Settings File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Nộp được sử dụng bởi Windows Connect Now, một chương trình giúp các thiết bị mạng kết nối với mạng không dây; chứa các thiết lập mạng không dây trong định dạng XML, chẳng hạn như SSID và phương pháp mã hóa; sử dụng để cấu hình và khởi động trình thiết bị mạng không dây.

What is a WFC file?

File used by Windows Connect Now, a program that helps network devices connect to wireless networks; contains wireless network settings in XML format, such as the SSID and encryption method; used for configuring and bootstrapping wireless network devices.

Cách mở .WFC file

Để mở file .WFC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WFC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WFC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WFC do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Windows Connect Now
  • Microsoft Windows Connect Now
  • WinFlex
  • Mutual of Omaha
  • Mutual of Omaha – Health B
  • Mutual of Omaha – Health B

Chuyển đổi file .WFC

File .WFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.