WGA File

? Cách mở file .WGA? Những phần mềm mở file .WGA và sửa file lỗi. Convert N/A WGA file sang định dạng khác.

.WGA File Extension

   

File name WGA File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .WGA là file gì?

WGA là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .WGA file

Để mở file .WGA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WGA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WGA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WGA do người dùng đóng góp.

  • Lauyan TOWeb

Chuyển đổi file .WGA

File .WGA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.