While clauses

Định nghĩa While clauses là gì?

While clausesTrong khi khoản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ While clauses – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một điều khoản quy định bảo hiểm sẽ bị đình chỉ trong khi một số điều đang xảy ra tại khách sạn.

Definition – What does While clauses mean

A clause stipulating that coverage will be suspended while certain things are happening at the property.

Source: ? Business Dictionary