Windows Manager – Registry Defrag

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Windows Manager – Registry Defrag – NA

Phần mềm Windows Manager – Registry Defrag

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Windows Manager – Registry Defrag là phần mềm gì?

Windows Manager – Registry Defrag là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Windows Manager – Registry Defrag là Version NA (cập nhật NA)

Windows Registry là một cơ sở dữ liệu, nằm trong system32 thư mục đó lưu trữ tất cả các cấu hình và thiết lập hệ thống. Trong một khoảng thời gian, người dùng kết thúc cài đặt và gỡ bỏ cài đặt một số phần mềm trên máy tính của mình. Nhiều lần, anh ta sẽ tinh chỉnh hoặc thiết lập hệ thống thay đổi, và thay đổi chúng trở lại. Điều này có thể dẫn đến phá vỡ phím registry, phím mồ côi, và các mục không hợp lệ trong Registry. Hơn nữa, khi người dùng loại bỏ các mục đăng ký không hợp lệ như vậy bằng cách sử dụng một Registry Cleaner, khoảng trống còn lại phía sau trong registry, và phát ban của nó.

What is Windows Manager – Registry Defrag?

The Windows Registry is a database, located in the system32 folder that stores all system configurations and settings. Over a period of time, users do end up installing and uninstalling several software on his computer. Many a times, he will tweak or change system settings, and change them back. This can result in broken registry keys, orphaned keys, and invalid entries in the Registry. Moreover, when the user removes such invalid registry entries by using a Registry Cleaner, empty spaces are left behind in the registry, and its hives.

Các loại file được mở bởi Windows Manager – Registry Defrag

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Windows Manager – Registry Defrag có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Windows Manager – Registry Defrag

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg