WS1 File

? Cách mở file .WS1? Những phần mềm mở file .WS1 và sửa file lỗi. Convert N/A WS1 file sang định dạng khác.

.WS1 File Extension

   

File name WS1 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .WS1 là file gì?

WS1 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .WS1 file

Để mở file .WS1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WS1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WS1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WS1 do người dùng đóng góp.

  • WinQS-SQL

Chuyển đổi file .WS1

File .WS1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.