Accounting Standards Committee (ASC )

  Accounting Standards Committee (ASC ) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Standards Committee (ASC ) – Definition Accounting Standards Committee (ASC ) – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ủy ban Chuẩn mực kế toán (ASC)
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Định nghĩa – Khái niệm

  Accounting Standards Committee (ASC ) là gì?

  Ủy ban Chuẩn mực kế toán (ASC) là một tổ chức cựu thuộc Uỷ ban tư vấn của Cơ quan Kế toán (CCAB) ở Vương quốc Anh. Ủy ban Chuẩn mực kế toán (ASC) nhiệm vụ bao gồm việc phát triển các tiêu chuẩn cho việc báo cáo tài chính và kế toán, ghi chép các tiêu chuẩn và giao tiếp chúng thông qua thông cáo báo chí và các ấn phẩm. Nó tồn tại từ năm 1976 đến năm 1990 khi nhiệm vụ của mình được giả của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán (ASB). Ủy ban đã được đi trước bởi Ban Chỉ đạo chuẩn mực kế toán (ASSC).

  • Accounting Standards Committee (ASC ) là Ủy ban Chuẩn mực kế toán (ASC).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accounting Standards Committee (ASC )

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Accounting Standards Committee (ASC ) là gì? (hay Ủy ban Chuẩn mực kế toán (ASC) nghĩa là gì?) Định nghĩa Accounting Standards Committee (ASC ) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Standards Committee (ASC ) / Ủy ban Chuẩn mực kế toán (ASC). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây