Accomplice

Accomplice Định nghĩa Accomplice là gì? Accomplice là Đồng lõa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accomplice – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z Xem thêmPWT File Giải thích ý nghĩa Một người là tự nguyện và cố ý một bên […]

Pokki

Pokki Pokki là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Pokki – NA Phần mềm Pokki     Phần mềm Pokki – Giá từ 0 VNĐ Phiên bản Version NA (cập nhật NA) Nhà phát triển NA Hệ điều […]

TLQ File

TLQ File File TLQ là gì? Cách mở file .TLQ? Những phần mềm mở file .TLQ và sửa file lỗi. Convert N/A TLQ file sang định dạng khác. .TLQ File Extension     File name TLQ File File Type File Extension Nhà phát triển N/A Phân loại File Extension Định dạng N/A Độ phổ biến […]

Discount for lack of marketability

Discount for lack of marketability Định nghĩa Discount for lack of marketability là gì? Discount for lack of marketability là Giảm giá vì thiếu khả năng tiếp thị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Discount for lack of marketability – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Xem thêm: […]

TTY File

TTY File File TTY là gì? Cách mở file .TTY? Những phần mềm mở file .TTY và sửa file lỗi. Convert N/A TTY file sang định dạng khác. .TTY File Extension     File name TTY File File Type File Extension Nhà phát triển N/A Phân loại File Extension Định dạng N/A Độ phổ biến […]

Thermostat

Thermostat Định nghĩa Thermostat là gì? Thermostat là Máy điều nhiệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thermostat – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z Xem thêmPWT File Giải thích ý nghĩa Nhiệt độ cảm biến thiết bị có thể biến […]

LD2 File

LD2 File File LD2 là gì? Cách mở file .LD2? Những phần mềm mở file .LD2 và sửa file lỗi. Convert Binary LD2 file sang định dạng khác. .LD2 File Extension     File name LD2 File File Type Lingoes Dictionary File Nhà phát triển Lingoes Project Phân loại Data Files Định dạng Binary Độ […]

PRESENT File

PRESENT File File PRESENT là gì? Cách mở file .PRESENT? Những phần mềm mở file .PRESENT và sửa file lỗi. Convert N/A PRESENT file sang định dạng khác. .PRESENT File Extension     File name PRESENT File File Type File Extension Nhà phát triển N/A Phân loại File Extension Định dạng N/A Độ phổ biến […]

QBO File

QBO File File QBO là gì? Cách mở file .QBO? Những phần mềm mở file .QBO và sửa file lỗi. Convert Binary QBO file sang định dạng khác. .QBO File Extension     File name QBO File File Type QuickBooks Online Bank Statement File Nhà phát triển Intuit Phân loại Web Files Định dạng Binary […]

Chief Architect Home Designer

Chief Architect Home Designer Chief Architect Home Designer là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Chief Architect Home Designer – NA Phần mềm Chief Architect Home Designer     Phần mềm Chief Architect Home Designer – Giá từ […]

TUZ File

TUZ File File TUZ là gì? Cách mở file .TUZ? Những phần mềm mở file .TUZ và sửa file lỗi. Convert N/A TUZ file sang định dạng khác. .TUZ File Extension     File name TUZ File File Type File Extension Nhà phát triển N/A Phân loại File Extension Định dạng N/A Độ phổ biến […]

Full Stack

Full Stack Định nghĩa Full Stack là gì? Full Stack là Đầy đủ ngăn xếp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full Stack – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin. Độ phổ biến(Factor rating): 5/10 Xem thêmPWT FileMột “full stack” trong thế giới công nghệ là toàn […]