Chief Architect Home Designer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Chief Architect Home Designer – NA

Phần mềm Chief Architect Home Designer

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Chief Architect Home Designer là phần mềm gì?

Chief Architect Home Designer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Chief Architect Home Designer là Version NA (cập nhật NA)

Các kiến ​​trúc sư trưởng Home Designer là một soạn thảo và thiết kế phần mềm chuyên nghiệp. Nó có nhiều phiên bản, bao gồm phiên bản LITE; một phiên bản tối thiểu so với các phiên bản khác, nhưng đã có một bộ công cụ tiêu chuẩn bao gồm trong giá trị mặc định và các mẫu. Các phiên bản của phần mềm cũng đã có tự động tạo ra các mô hình và vật liệu 3D danh sách. Ngoài ra còn có một công cụ thiết lập tự động cho việc xây dựng các công cụ xây dựng documents.The kiến ​​trúc sư trưởng nhà thiết kế, tùy theo phiên bản, có một CAD các công cụ (computer-aided design) phần mềm cho phép bản vẽ thi công nhanh chóng, và tạo nhanh các đối tượng kiến ​​trúc. CAD có chi tiết tùy biến có thể được điều chỉnh để sử dụng hiệu quả. công cụ vẽ trong CAD cũng bao gồm các công cụ cho các dây chuyền, polylines, splines, vòng cung, góc trời, và hình dạng. Có các công cụ bổ sung cho nhu cầu cơ bản khác như class, phân phối, sao chép, lặp lại, phản ánh, và những người khác. Các kiến ​​trúc sư trưởng nhà thiết kế có một số tính năng khác cũng được bao gồm trong phiên bản LITE; tự động tạo ra những mái nhà, hông, đầu hồi, nhà kho, gambrel, và tạo cửa sổ mái nhà. Tự động và bằng tay tạo ra các đối tượng cụ thể cũng được chấp nhận như những mái nhà cong, cầu thang, khung, nền tảng, và nền tảng.

What is Chief Architect Home Designer?

The Chief Architect Home Designer is a professional drafting and designing software. It has several versions, including the LITE version; a minimal version in comparison to other versions, but already with a standard tool set included with defaults and templates. The version of the software also already features an automatic generation of 3D models and materials list. There is also an automatic tool set for building tools construction documents.The Chief Architect Home Designer, whichever version, has a CAD (Computer-aided design) software tools that permits fast construction drawings, and fast creation of architectural objects. The CAD has customizable details that can be tailored for efficient use. Drawing tools in the CAD also include tools for lines, polylines, splines, arcs, sun angles, and shapes. There are added tools for other basic needs such as align, distribute, copy, replicate, reflect, and others. The Chief Architect Home Designer has several other features that is also included in the LITE version; automatic generation of rooftops, hip, gable, shed, gambrel, and dormers creation. Automatic and manual creation of specific object is also permitted such as curved roofs, stairs, framing, platforms, and foundations.

Các loại file được mở bởi Chief Architect Home Designer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Chief Architect Home Designer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CALIBCALIBZLAYOUTPLAN

Download Chief Architect Home Designer

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg