Discount for lack of marketability

Discount for lack of marketability Định nghĩa Discount for lack of marketability là gì? Discount for lack of marketability là Giảm giá vì thiếu khả năng tiếp thị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Discount for lack of marketability – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Xem thêm: […]

Panel bank

Panel bank Định nghĩa Panel bank là gì? Panel bank là Ngân hàng bảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Panel bank – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z Xem thêmEmail Address Giải thích ý nghĩa Một nhóm các ngân hàng […]

Thermostat

Thermostat Định nghĩa Thermostat là gì? Thermostat là Máy điều nhiệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thermostat – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z Xem thêmEmail Address Giải thích ý nghĩa Nhiệt độ cảm biến thiết bị có thể biến […]

Perimeter Security

Perimeter Security Định nghĩa Perimeter Security là gì? Perimeter Security là An ninh chu vi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Perimeter Security – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin. Độ phổ biến(Factor rating): 5/10 Xem thêmEmail AddressPerimeter an ninh là triết lý của thiết lập bộ […]

Appointed actuary

Appointed actuary Định nghĩa Appointed actuary là gì? Appointed actuary là Chuyên viên thống kê bổ nhiệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appointed actuary – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z Xem thêmEmail Address Giải thích ý nghĩa Chuyên gia […]

Accomplice

Accomplice Định nghĩa Accomplice là gì? Accomplice là Đồng lõa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accomplice – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z Xem thêmEmail Address Giải thích ý nghĩa Một người là tự nguyện và cố ý một bên […]

Pokki

Pokki Pokki là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Pokki – NA Phần mềm Pokki     Phần mềm Pokki – Giá từ 0 VNĐ Phiên bản Version NA (cập nhật NA) Nhà phát triển NA Hệ điều […]

TUZ File

TUZ File File TUZ là gì? Cách mở file .TUZ? Những phần mềm mở file .TUZ và sửa file lỗi. Convert N/A TUZ file sang định dạng khác. .TUZ File Extension     File name TUZ File File Type File Extension Nhà phát triển N/A Phân loại File Extension Định dạng N/A Độ phổ biến […]

Google AdWords

Google AdWords Định nghĩa Google AdWords là gì? Google AdWords là Google AdWords. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Google AdWords – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z Xem thêmEmail Address Giải thích ý nghĩa Quảng cáo chương trình được cung […]

Commercial property

Commercial property Định nghĩa Commercial property là gì? Commercial property là Tài sản thương mại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Commercial property – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z Xem thêmEmail Address Giải thích ý nghĩa Bất động sản đã […]

TTY File

TTY File File TTY là gì? Cách mở file .TTY? Những phần mềm mở file .TTY và sửa file lỗi. Convert N/A TTY file sang định dạng khác. .TTY File Extension     File name TTY File File Type File Extension Nhà phát triển N/A Phân loại File Extension Định dạng N/A Độ phổ biến […]

TLQ File

TLQ File File TLQ là gì? Cách mở file .TLQ? Những phần mềm mở file .TLQ và sửa file lỗi. Convert N/A TLQ file sang định dạng khác. .TLQ File Extension     File name TLQ File File Type File Extension Nhà phát triển N/A Phân loại File Extension Định dạng N/A Độ phổ biến […]