Additional Cardholder

  Additional Cardholder là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Additional Cardholder – Definition Additional Cardholder – Tài chính cá nhân Thẻ tín dụng

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chủ thẻ bổ sung
  Chủ đề Tài chính cá nhân Thẻ tín dụng

  Định nghĩa – Khái niệm

  Additional Cardholder là gì?

  Một chủ thẻ phụ là một người sử dụng thứ cấp có thẩm quyền bổ sung vào tài khoản của chủ thẻ chính. Các chủ thẻ phụ thường được tận hưởng tất cả những lợi ích của một tài khoản ghi nợ hoặc thẻ tín dụng mà không cần bất kỳ trách nhiệm đó là trách nhiệm của chủ thẻ chính. Do vậy, chủ thẻ cần phải rất thận trọng về việc thêm chủ thẻ bổ sung đối với bất kỳ loại tài khoản. Trong khi một số nhà phát hành cho phép bạn bè được thêm vào như là chủ thẻ bổ sung, tổ chức phát hành khác có thể hạn chế những người dùng khác để chỉ các thành viên trong gia đình ngay lập tức.

  • Additional Cardholder là Chủ thẻ bổ sung.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Thẻ tín dụng.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Additional Cardholder

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Thẻ tín dụng Additional Cardholder là gì? (hay Chủ thẻ bổ sung nghĩa là gì?) Định nghĩa Additional Cardholder là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Additional Cardholder / Chủ thẻ bổ sung. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây