Affidavit Of Title

  Affidavit Of Title là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Affidavit Of Title – Definition Affidavit Of Title – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bản Tuyên Thệ (Bản Khai Chứng Nhận)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Affidavit Of Title là gì?

  Affidavit Of Title là một tài liệu được cung cấp bởi người bán một phần tài sản nêu rõ tình trạng của các vấn đề pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản hoặc liên quan đến người bán. Bản khai có tuyên thệ là một tuyên bố tuyên thệ thực tế. Ví dụ, một người nào đó muốn bán một mảnh đất – bất động sản sẽ phải cung cấp một bản khai chứng nhận quyền sở hữu chỉ ra rằng tài sản đó thực sự thuộc sở hữu của người bán, tài sản đó không được bán cho bên khác, không có quyền giữ lại tài sản và người bán đang không trong tiến trình làm thủ tục phá sản.

  • Affidavit Of Title là Bản Tuyên Thệ (Bản Khai Chứng Nhận).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Affidavit Of Title nghĩa là Bản Tuyên Thệ (Bản Khai Chứng Nhận).

  Một bản tuyên thệ được thiết kế để bảo vệ người mua khỏi các vấn đề pháp lý đáng lo ngại có thể người bán phải đối mặt. Nếu một vấn đề phát sinh trong tương lai, người mua có một tài liệu vật lý được thực hiện bởi người bán có thể được sử dụng trong tố tụng pháp lý. Hướng dẫn cho bản tuyên thệ có thể thay đổi theo từng tiểu bang.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Affidavit Of Title

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Affidavit Of Title là gì? (hay Bản Tuyên Thệ (Bản Khai Chứng Nhận) nghĩa là gì?) Định nghĩa Affidavit Of Title là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Affidavit Of Title / Bản Tuyên Thệ (Bản Khai Chứng Nhận). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây